Plzeň
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Učební obor
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň - Škola doporučená zaměstnavateli (souepl.cz)