Spojili jsme vybrané střední školy a výrobce domácích spotřebičů a dali prostor k využití stávajících učebních a studijních oborů s cílem vychovat novou generaci servisních techniků pro domácí spotřebiče. Jsou perspektivní a nabízí mladým lidem dlouhodobé pracovní uplatnění.

Za posledních několik let prošel trh s elektrospotřebiči i domácími spotřebiči velkými změnami. Jsme svědky zcela nového druhu technologicky vyspělých, stále sofistikovanějších domácích přístrojů. Abychom splňovali cíle udržitelné ekonomiky, je potřeba s těmito přístroji z hlediska přírodních zdrojů odpovědně nakládat. Prodloužení jejich životnosti odbornými opravami je proto hlavním požadavkem.

V Česku panuje nedostatek servisních pracovníků domácích spotřebičů. To chceme změnit. Proto jsme rozjeli projekt, ve kterém podporujeme učební a studijní s rozšířenou výukou se zaměřením na servis domácích spotřebičů.


Legislativa EU klade důraz na opravitelnost elektrospotřebičů

Podle nových pravidel EU je povinností výrobců zajistit náhradní díly pro elektrozařízení po dobu až deseti let. Výrobci musí k novým spotřebičům přibalit návod na opravu. Navíc budou muset být vyrobeny tak, aby je bylo možné rozebrat pomocí běžných nástrojů.

Všechny tyto aspekty jsou ústředním tématem Akčního plánu pro oběhové hospodářství. Změna způsobu jak se spotřebiči zacházíme, je v zájmu i nás samotných.