Kroměříž

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž 

Učební obor

Elektrikář  26-51-H/01

Studijní obor

Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž (coptkm.cz)